Ime Domagoj
Prezime Babok
Spol Muški
Povratak bicom Da
Majica L
Sudjelovanje u regati Aljmaš Prvi put
Potvrda prijave Da