Kategorija DUŽA
St br 005
Prezime Bartolović
Ime Ivan
Tim Lege Osijek
Spol M
Mjesto Osijek
Država Hrvatska
Potvrda prijave Da
©2015 Baraber Extreme Team