Kategorija DUŽA
St br 009
Prezime Mogoroš
Ime Igor
Tim Tri TIM Osijek
Spol M
Mjesto Valpovo
Država Hrvatska
Potvrda prijave Da
©2015 Baraber Extreme Team