Kategorija DUŽA
St br 013
Prezime Lučić
Ime Vitomir
Tim
Spol M
Mjesto Đakovo
Država Hrvatska
Potvrda prijave Da
©2015 Baraber Extreme Team