Kategorija KRAĆA
St br 030
Prezime Dujmović
Ime Antonio
Tim SRK Baraber
Spol M
Mjesto Valpovo
Država Hrvatska
Potvrda prijave Da
©2015 Baraber Extreme Team