Records 1 to 6 of 6
Poredak
Ime i prezime
Ekipa
Nastupa
N Čišć.
N Rez.
Prom.
Čišć.
Ukupno
1. Monika Đurković Babuške 3 90 266 13 220 740
2. Marija Lokner Babuške 3 70 247 25 192 708
3. Ružica Vejić Babuške 3 84 251 20 216 706
4. Danijela Petrović Vitez Valpovo 3 69 247 17 189 702
5. Mirjana Uskoković Babuške 3 62 236 19 183 687
6. Hermina Živković Babuške 3 56 187 48 134 520
Records 1 to 6 of 6
J. K. Gašo