Kategorija Duga
Ime Krešimir
Prezime Valentić
Tim
Spol M
Mjesto Češljakovci
Država Hrvatska
Kn 70
Potvrda prijave Da
©2017 J. K. Gašo