Kategorija Duga
Ime Damir
Prezime Nenadić
Tim SRK Baraber
Spol M
Mjesto Bistrinci
Država Hrvatska
Kn 70
Potvrda prijave Da
©2017 J. K. Gašo