Kategorija Duga
Ime Jasna
Prezime Tušek-Lončarić
Tim Šapice
Spol Ž
Mjesto Višnjevac
Država Hrvatska
Kn 100
Potvrda prijave Da
©2019 J. K. Gašo