BOŽIĆNI KRNDIJA TRAIL 2017 SRK BARABER
Privremeni neslužbeni poredak SBTL DUGA žene
DUGA KRATKA
1 Kristek Mirela
2 Zahirovic Vanda
3 Bogadi Ana
Privremeni neslužbeni poredak SBTL DUGA muški
1 Kligl Damir
2 Andračić Zoran
3 Kanđera Željko
Privremeni neslužbeni poredak SBTL KRATKA žene
1 Maloča Martina
2 Poslon Gabriela
3 Milaković Margareta
Privremeni neslužbeni poredak SBTL KRATKA muški
1 Kožić Slaven
2 Kozari Matej
3 Dunković Danijel