Kategorija Polumaraton (21km)
Ime Jasna
Prezime Tušek - Lončarić
Tim Šapice
Spol Ž
Mjesto Višnjevac
Država Hrvatska
Kn 150
Potvrda prijave Da
©2019 J. K. Gašo