Kategorija Maraton ( 42km)
Ime Goran
Prezime Draksler
Tim Glasnici istine
Spol M
Mjesto Slatina
Država Hrvatska
Kn 150
Potvrda prijave Da
©2019 J. K. Gašo