Kategorija Rekreacijska (11km)
Ime Ivana
Prezime Devald
Tim URT NEXE TEAM
Spol Ž
Mjesto Našice
Država Hrvatska
Kn 150
Potvrda prijave Da
©2019 J. K. Gašo