Kategorija Polumaraton (21km)
Ime Ivan
Prezime Špoljarić
Tim UZT
Spol M
Mjesto Belišće
Država Hrvatska
Kn 150
Potvrda prijave Da
©2019 J. K. Gašo