Kategorija Maraton ( 42km)
Ime Petar
Prezime Šokčić
Tim SRK Žuti šešir
Spol M
Mjesto Osijek
Država Hrvatska
Kn 0
Potvrda prijave 0
©2019 J. K. Gašo