Kategorija Rekreacijska (11km)
Ime Stanislava
Prezime Vuković
Tim Škola trčanja Orahovica
Spol Ž
Mjesto Orahovica
Država Hrvatska
Kn 150
Potvrda prijave Da
©2019 J. K. Gašo