Kategorija Maraton ( 42km)
Ime Željko
Prezime Kanđera
Tim SRK Baraber
Spol M
Mjesto Našice
Država Hrvatska
Kn 150
Potvrda prijave Da
©2019 J. K. Gašo