Kategorija Rekreacijska (11km)
Ime Damir
Prezime Nenadić
Tim SRK Baraber
Spol M
Mjesto Bistrinci
Država Hrvatska
Kn 150
Potvrda prijave Da
©2019 J. K. Gašo