Kategorija Rekreacijska (11km)
Ime Lucija
Prezime Lisica
Tim
Spol Ž
Mjesto Umag
Država Hrvatska
Kn 150
Potvrda prijave Da
©2019 J. K. Gašo