Kategorija Rekreacijska (11km)
Ime Mario
Prezime Pavičić
Tim NexeTeam Našice
Spol M
Mjesto Našice
Država Hrvatska
Kn 150
Potvrda prijave Da
©2019 J. K. Gašo