Kategorija Rekreacijska (11km)
Ime Vanja
Prezime Knežević
Tim Ind
Spol Ž
Mjesto Našice
Država Hrvatska
Kn 150
Potvrda prijave Da
©2019 J. K. Gašo